حوزه و حکومت
39 بازدید
محل نشر: کرسی آزاد اندیشی حوزه (3) 20/12/91 سالن اجتماعات مدرسه فیضیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/12/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسمه تعالی کوتاهی حوزه در مدیریت حکومت موجب می شود تا افرادی گرچه مومن باشند؛ چون معرفت در حدّ لازم ندارند، فسادشان از اصلاحانشان بیشتر باشد و بدتر این که کارهای آنان به نام حوزه تمام شود و زشت تر آن است که بعضی از حوزویان ابزاری شوند برای رسیدن آنان به قدرت؟!
دانلود