کتاب نگاه مرد و زن
52 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
مصاحبه کننده : خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل غفاری قمی، نویسنده کتاب «نگاه مرد و زن از منظر اخلاق و فقه استدلالی» در گفتگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، اظهار کرد: در این کتاب مساله نگاه در بحثهای استدلالی فقها؛ از زمان شیخ مفید یعنی از حدود 1000 سال پیش تا به امروز بررسی شده است.

غفاری قمی با تاکید بر اینکه در این کتاب علاوه بر نظرات و رسالات فقها، مباحث استدلالی آنان نیز بررسی شده است، گفت: «شیخ مفید» نخستین کسی بود که به صورت استدلالی به مساله نگاه پرداخت و تا قبل از او، یعنی تا زمان شیخ صدوق، تنها روایات را به صورت اخباری در این باره نقل میکردند.

وی با اشاره به اینکه اساس این کتاب، پایاننامه دوره کارشناسی ارشد او در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده است، افزود: به دلیل حدود 30 سال حضور در حوزه، با مسائل فقهی نیز آشنایم و این اثر تنها یک کار دانشگاهی نبوده است. این رساله در بحث فقه نوشته شده بود اما از آنجا که من مشاور اخلاق و عرفان نیز هستم، بخش اخلاق را در ادامه به آن اضافه کردم.

نویسنده کتاب «نگاه مرد و زن از منظر اخلاق و فقه استدلالی» با اشاره به اینکه از حدود 20 منبع فارسی و 30 منبع عربی در نگارش این اثر بهره برده است؛ اظهار کرد: قرآن مهمترین منبع نگارش این کتاب بوده است. همچنین وسائلالشیعه، میزانالحکمه، تفسیر المیزان و تفسیر نمونه، برخی از مهمتریناند کتابهای مرجع نگارش این اثر بودهاند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به بدیع بودن این اثر گفت: این کتاب، اثری است که در مساله نگاه مرد و زن، به ویژه برای قشر طلبه و دانشجو یک ضرورت محسوب میشود و با بسیاری از مسائل روز از جمله نگاه کردن به عکس، تماشای ماهواره و امثال آن مرتبط است، بسیاری از گرهها را درباره این مساله برای آنها باز میکند و میتواند یک کتاب کاربردی، هم از نظر مسائل فقهی و هم از جنبه اخلاقی برای جوانان باشد.

غفاری قمی با اشاره به اینکه پیش از این نیز کتاب «فلسفه خلقت انسان (در قرآن و روایات)» را به رشته تحریر درآورده، افزود: این اثر هم در نوع خود کتاب تازهای است، پایاننامه دکترای تخصصی من در حوزه بود که شیوه خاصی در بررسی فلسفه خلقت دارد.

وی به موضوعات دیگری که تالیف کتابهایی را درباره آنها در برنامه دارد، اشاره کرد و گفت: انتشار کتابی با موضوع نماز شامل قطعات ادبی و شعر، از برنامههای بعدی من است. همچنین در نظر دارم کتابی درباره اخلاق کاربردی تالیف کنم. علاوه بر این بررسی رابطه ایمان و عمل صالح از موضوعات مورد علاقهام است که در حال تحقیق درباره آنم.

چاپ نخست کتاب «نگاه مرد و زن از منظر اخلاق و فقه استدلالی» با شمارگان 1000 نسخه و به بهای 40000 ریال به همت انتشارات طلیعه سبز به تازگی راهی بازار نشر کشور شده است.